NELJAN KOHDAN SUUNNITELMA MILLÄ VARMISTAT ONKO YRITYKSESI VALMIS VIENTIMARKKINOILLE

 

quum_analysis_for_linkedin_large

 

Oletko varma, että olet valmis etenemään viennin seuraavalle tasolle? Miten voit varmistaa, että sinulla ei ole heikkouksia jotka saattavat heikentää mahdollisuuksiasi menestyä?

1. Suorita Quum Analyysi

Quum Internationalin suunnittelema Quum Analyysi on verkossa tehtävä kysely ja se sisältää helposti vastattavia kyllä / ei kysymyksiä. Kysymyksiin tulisi vastata yrityksen avainhenkilöiden (vähintään 3 henkilöä). Vastausten perusteella ohjelma luo raportin mistä ilmenevät yrityksen vientivalmiudet. Raportissa korostetaan yrityksen vahvuuksia ja heikkouksia ja asioita joista avainhenkilöt ovat samaa / eri mieltä. Me emme arvostele yritystänne – te arvostelette itse.

Kyllä : ei kysymykset

2. Tulosten purku

Keskustelemme yrityksenne eri osa-alueista ja käytämme ‘liikennevalo’’värejä korostaaksemme alueita joita tulee kehittää. Avainhenkilöt keskustelevat ja ehkä jopa väittelevät tuloksista, mutta tämän jälkeen kaikille on selkeä kuva siitä mitä vaatii päästäkseen viennissä eteenpäin.

3. Sovitaan työsuunnitelma

Quum Analyysin raportti osoittaa millä tasolla, yhdestä – viiteen, yrityksenne on koskien kansainvälistä liiketoimintaa, sekä korostaa mitä toimenpiteitä yrityksenne tulee tehdä päästäkseen seuraavalle tasolle. Mikäli teillä on riittävät resurssit, joilla pystytte suorittamaan vaadittavat toimenpiteet niin hyvä. Mikäli teillä kuitenkaan ei ole riittävästi resursseja me voimme tehdä suunnitelman yrityksellenne ja suorittaa osan tehtävistä ja näin helpottaa teidän työkuormaanne.

Loppuraportti

4. Tee tarvittavat toimenpiteet

Tulokset puhuvat puolestaan.

 

1.8.2014 Mark Wiltshear, Co-founder, Xport

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s