GUEST BLOG POST: MARKKINSELVITYS JA MESSUILLE OSALLISTUMINEN

Jokasafe messu with logos

Guest blogger: Karoliina Sulkakoski, Vientijohtaja, JokaSafe

Markkinoiden valintaperusteet

Yksi vaihtoehto perinteiselle markkinaselvitykselle voisi olla sellainen, että etsitään maa, jossa on samanlainen ilmasto tai samanlainen liiketoimintaympäristö kuin Suomessa. Mietitään mihin maahan voitaisiin mennä samalla tuotteella mitä myydään Suomessakin? Tässä täytyy tietenkin ottaa huomioon paikallinen lainsäädäntö ja jos yrityksellä on Suomessa toimialan asioita ajava kattojärjestö, kannattaa vastaavanlainen etsiä mahdollisuuksien mukaan myös kohdemaasta.

Esimerkkinä omalta alaltani; Suomessa toimii Suomen Työsuojelualan Yhdistysten Liitto (STYL) ry., joka on luotettava toimija ja heidän kanssaan on helppoa tehdä yhteistyötä. Monessa maassa toimii vastaavanlainen, suojainalan toimijoiden organisaatio. Tällaisen organisaation kautta voi löytää luotettavia toimijoita, maasta riippumatta.

Ajatuksia ulkomaisista messuista

Ensimmäinen vaihe, kun mietitään messuosallistumista uudessa maassa tai alueella, on mennä aluksi vierailulle tutustumaan. Myös vieraillessa on erittäin tärkeää etukäteen selvittää mitä yrityksiä siellä on esillä ja minkälaisia kontakteja etsitään. On tärkeää erotella, haetaanko jälleenmyyjiä vai suoria loppukäyttäjiä. Näytteilleasettajissa voi olla molempia. Messujärjestäjien julkaisema messuluettelo on yleensä hyvä työkalu tähän.

Toisena vaiheena on se, että jos löydetään kontakti, voidaan sopia jo etukäteen tapaaminen tiettyyn aikaan tai mennä kontaktin osastolle esittäytymään ja tutustumaan näin mahdolliseen asiakkaaseen.

Kolmantena vaiheena on mennä messuille omalla osastolla. Tämä edellyttää sitä, että on hyvin valmistauduttu. Messuosastot ovat melko kalliita ulkomailla, joten kannatta ensin selvittää eri vienninedistämistoimijoiden yhteisosastoja ja saada näin kustannussäästöjä ja apua järjestelyihin ja valmistautumiseen. Tätä kautta saa myös arvokasta vertaistukea muilta yrityksiltä.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s