GUEST BLOG POST: KANSAINVÄLINEN ENSIMMÄISESTÄ PÄIVÄSTÄ ALKAEN

Jarl Matti Anttila, Jamkamo Oy

Jarl Matti Anttila, Jamkamo Oy

Guest blogger: Jarl Matti Anttila,Head of Marketing, Co-founder, Jakamo Osakeyhtiö

Verkostotaloudessa ihmisten pitää pystyä työskentelemään intensiivisesti omien kollegojen lisäksi myös asiakkaiden ja toimittajien työntekijöiden kanssa. On pystyttävä kommunikoimaan reaaliajassa yli organisaatiorajojen. Jaetun informaation tulee olla saatavilla operoitaessa mistä päin maailmaa tahansa. Juuri tämän haasteen ratkaisemiseen valmistavassa teollisuudessa keskittyy verkkopalvelumme Jakamo.

Jakamo digitalisoi asiakkaan ja toimittajan liiketoimintasuhteen. Yritykset pystyvät käsittelemään jaettua tietoa, esimerkiksi tilausta tai reklamaatiota, läpinäkyvästi ja nopeasti. Tiedosta muodostuu hallittavaa ja sitä pystytään analysoimaan raportoidussa muodossa. Yritysten tuottavuus kasvaa

  1. vähentyneillä poikkeamilla
  2. informaation etsimiseen ja raportointiin kuluneen ajan pienenemisellä sekä,
  3. innovaatioiden lisääntymisellä ja,
  4. nopeutuneella päätöksenteolla.

Jakamo-palvelua käytetään kaikkialla maailmassa ympäri vuorokauden. Tällä hetkellä käyttäjäyrityksiä on yli 25 maasta. Kansainvälisyys on ollut palvelun elinehto sen ensimmäisestä päivästä lähtien. Teemme tuhat pientä askelta joka ikinen päivä kehittäessämme palvelua vastaamaan asiakkaidemme tarpeita. Päätökset palvelun kehittämisessä tulee aina tehdä globaalin toimivuuden ehdoilla.

Tapamme analysoida markkinoita on varsin käytännönläheinen. Tiedämme eri maiden teollisuusyritysten lukumäärän. Suomessa niitä on 27 000 kappaletta, joka on reilun prosentin luokkaa koko EU:n valmistavan teollisuuden yrityksistä. Euroopan suurin maa teollisuusyritysten lukumäärällä mitattuna on Italia, jossa niitä on jopa 500 000 kappaletta. Tämän vuoksi Italia on meille erityisen kiinnostava markkina.

Xport on auttanut meitä erilaisin menetelmin analysoimaan markkinoita. Yrityksellemme on erittäin tärkeää, että lähiverkostosta löytyy Xportin kaltainen yritys. Kansainvälisessä liiketoiminnassa on useita elementtejä, joita emme osaa ottaa huomioon ilman asiaan perehtyneiden asiantuntijoiden apua. Xport onkin kuluneen vuoden aikana auttanut meitä usealla eri tavalla. He ovat neuvoneet meitä sellaisilla aihealueilla, mitkä ovat tuntemattomia meille. He ovat huippuammattilaisia ja työskentely xportilaisten kanssa on erittäin mutkatonta!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s