Yritysten ja järjestöjen on aika tehdä yhteistyötä kehitysmaissa, hop hop!

mari-tuohimaa-guest-blog-image

Niin te siellä yrityksissä kuin me täällä järjestössäkin olemme kuulleet otsikon kaltaista mantraa viimeisen vuoden ajan. Kehitysyhteistyömäärärahoja leikattiin rajusti kansalaisjärjestöiltä vuoden 2016 alusta. Finnfund sai lisärahoitusta, sillä nyt yksityinen sektori otetaan vahvemmin mukaan kehitystalkoisiin. TEKES, BEAM, Team Finland ovat kaikki tuttuja nimiä. Huomaatteko aprikoivanne, mitä ne järjestöt oikein tekevät ja mitä niiden kanssa voisi tehdä yhteistyössä?

Suomi kun on järjestöjen ja yhdistysten luvattu maa, niin järjestöjähän on jokaisen asian puolesta. Kullakin järjestöllä on oma vahva identiteettinsä ja missionsa. Järjestöt ovat oman asiansa ammattilaisia. Järjestöjen henkilöstö pullistelee huippuosaajia ja asiantuntijoita. Järjestöt tietävät, miten viedä kulttuurisensitiivisesti suomalaista osaamista kehitysmaihin paikallisille kumppaneille.

Me – järjestöjen osaajat – taidamme osallistamisen metodit, joilla kumppanimme ja paikalliset yhteisöt pystyvät itse ratkaisemaan omia haasteitaan. Me menemme sinne perimmäiseen kylään, ruohonjuuritasolle ja puun alle. Me opiskelemme paikallisen kielen ja kulttuurin, jotta pystymme ymmärtämään sitä todellisuutta, jossa kumppanimme elävät. Olemme hyvin perillä paikallisista mielenliikkeistä ja aina mahdollisista yhteiskunnallisista jännitteistä; olemmehan me päässeet kuulemaan maan syviä rivejä. Me olemme saaneet tunnustusta paikallisilta yhteistyökumppaneilta sekä paikallisilta sidosryhmiltä kuten ministeriöiltä ja paikallisviranomaisilta. Järjestöjämme arvostetaan ja meillä on hyvä maine toimintamaissamme. Tätä kaikkea olisi nyt tarjolla, kaupan, teille yritykset!

Suomen Lähetysseuran pitkäaikaisesta kehitysyhteistyöstä voi ammentaa loputtomasti malleja tuloksellisista ja innovatiivisista menetelmistä, mutta pitäydyn muutamassa viimeaikaisessa esimerkissä. Opetusalan hankkeissa kehitämme paikallista opettajankoulutusta ja opetusta hyödyntämällä digitaalisia opetusmenetelmiä. Digitaaliselle opetusmateriaalille ja ratkaisuille on siis työssämme kysyntää. Paikallista ruokaturvaa parannamme laajentamalla satokasvien kirjoa, ottamalla käyttöön paremmin sääolosuhteet kestäviä lajikkeita ja opastamalla uusissa viljelytekniikoissa.

Kuivuus ja veden puute on monien maiden syrjäseutujen ainainen haaste. Tehokkaille vedenkeruu- ja kastelujärjestelmille on kysyntää. Energian tuotanto ja sähkön riittävyys aiheuttavat ongelmia lähes kaikissa yhteistyömaissamme. Olemme pyrkineet ratkaisemaan ongelmaa pienenergiaratkaisuilla kuten biokaasujärjestelmillä, jotka vähentävät esimerkiksi ruoanlaittoon tarvittavan polttopuun tarvetta kylissä. Uusille innovatiivisille, kestäville ja ekologisille energiaratkaisuille on tarvetta. Näissä ratkaisuissa voisi itää yhteistyön siemen.

Käsitys Afrikasta kaipaa Suomessa pölytystä: Afrikka ei ole yksi, vaan 55 erilaista valtiota. Afrikassa keskiluokka voimistuu ja taloudellinen kasvu on huimaa. Siksihän sinne nyt kaikki suuntaa – se on tuleva Kiina! Järjestöjen työ keskittyy väestöön, joka ottaa vasta ensiaskelia matkalla keskiluokkaan ja joka ei ole vielä päässyt kehityksen syrjästä kiinni samassa määrin. Me olemme siellä pyramidin perustassa, missä suomalaisten yritystenkin kannattaisi olla. Yhdistetään osaamisemme projekteissa, joista me kaikki hyötyisimme – me, te ja paikalliset yhteisöt, win-win-win! Pääsette samalla tutustumaan mahdollisiin uusiin markkina-alueisiin. Kestävän kehityksen aakkosetkin tulevat tutuksi vaivihkaa. Henkilöstöllenne voi olla mielekästä olla mukana ”tekemässä hyvää”.

Toimintakenttää ja mahdollisuuksia on. Löydämmekö yhteisen agendan ja tavoitteen, jonka jakaisimme?

 

Mari Tuohimaa
Kehitysyhteistyöpäällikkö, Suomen Lähetysseura

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s