Olette kertoneet palveluistanne. Mitä muuta voitte tehdä?

Osaamisemme koostuu monista osa-alueista kansainvälistä liiketoimintakokemusta. Koska olemme pieni yritys, pystymme työskentelemään joustavasti saamiemme toimeksiantojen mukaan. Xportin kansainvälinen kumppaniverkosto laajentaa osaamistamme entisestään. Yksinkertaistettuna palvelumme räätälöidään sopimaan tarpeisiinne.

Ota yhteyttä, jos haluat lisätietoja.

Miksi teettäisimme kalliin markkinatutkimuksen?

Markkinatutkimuksen ei tarvitse olla iso sisältääkseen tarvitsemanne tiedon. Me etsimme vain informaatiota mikä on hyödyksi ja olennaista yrityksellenne, tuotteellenne ja sen hetkiselle tilanteelle.

On tärkeää huomauttaa ettei alustavan markkinatutkimuksen hyötyjä kannata sivuuttaa, sillä se mahdollistaa mm:

  • Pääätöksen tekemisen mille markkinoille suunnata resursseja
  • Paremman valmistautumisen neuvotteluihin ulkomaisen kumppanin kanssa

Ota yhteyttä, jos haluat lisätietoja.

Miten suhtautua sijoitetun pääoman tuotto-odotuksiin, tai tarkemmin pitkäksi arvioimaamme aikaan ennenkuin saisimme sijoituksellemme tuottoa?

Mikä tahansa liiketoiminta ottaa aikansa ennenkuin alkaa tuottamaan – niin kotimaassa kuin ulkomailla. Tulokset riippuvat aina sijoitetuista resursseista sekä niiden käytön laadukkuudesta. Aluksi on tyydyttävä arvioimaan vaikutuksia voidakseen myöhemmin nauttia hedelmistä.

Kukaan ei voi varmistaa tuottoa, mutta Xportin palveluiden avulla vientimarkkinoiden lähestyminen onnistuu hallitusti pienin askelin – kohdennetuilla projekteilla.

Ota yhteyttä, jos haluat lisätietoja.

Onko välttämätöntä olla ulkomainen partneri?

Ei välttämättä. Joissain tilanteissa on mahdollista kontaktoida suoraan kuluttajia tai ostajia. Joillakin aloilla jälleenmyyjä, joka hoitaa puolestasi asiakaspalvelun, voi olla välttämätön. Luultavasti tiedät jo mitkä ovat oman alasi vaatimukset, mutta markkinatutkimus auttaa ymmärtämään maiden erityispiirteitä vielä paremmin.

Ota yhteyttä, jos haluat lisätietoja.

Miksi yritykset eivät aloita vientiä?

Yrityksistä usein tuntuu että riski on liian suuri tai vienti on kallista, tai etteivät he olisi kilpailukykyisiä tai markkinoilta puuttuu kysyntä. On kuitenkin perusteetonta olettaa näin tutkimatta markkinoita.

Lisäksi usein jos yritys menestyy kotimaan markkinoilla, vientimahdollisuuksien tutkimista ei nähdä tarpeellisena. Paras ajankohta aloittaa vienti olisi kuitenkin silloin kuin asiat ovat mallillaan kotimaassa, eikä reaktiona tilanteen heikkenemiseen kotimaassa.

Ota yhteyttä, jos haluat lisätietoja.