Englanninkielisiä blogeja ja podcasteja turistien houkuttelemiseksi

Telttailua, saunomista, festareita ja urheilua – kun puhutaan suomalaisuudesta, on Mark Wiltshear lähes ammattilainen. Esittelemme teille kaksi tapaa, joilla Mark kannustaa ihmisiä vierailemaan Suomessa: kirjoittamalla blogia ja julkaisemalla radio-ohjelmaa podcastin muodossa. 

Lue lisää

Anna asiakkaan kertoa!

Asiakaskyselyiden tekemisellä on monia hyötyjä. Kysymällä asiakkaiden mielipiteitä voi kehittää omaa toimintaa ja palveluita tai tuotteita asiakkaan haluamaan suuntaan. Rehellisen palautteen avulla voi nähdä asiakkaan näkökulman ja voi oppia asioita, joita ei ehkä muuten olisi tullut ajatelleeksikaan. Asiakastyytyväisyyskyselyt myös osoittavat, että haluatte kuunnella asiakasta ja että heidän mielipiteillään on teille todellista arvoa.

Hiljattain suorittamamme kysely toteuttamaamme Kasvua viennistä -hankkeeseen liittyen toi hyvin positiivisia tuloksia. Saimme käsityksen siitä, mitä kehitettävää toiminnassamme on ja mitä kannattaa jatkaa samaan malliin. Asiakkailtamme saamamme palaute on meille hyödyllistä paitsi toiminnan kehittämisessä, myös markkinoinnissa. Hyvä keino käyttää kerättyä materiaalia markkinointitarkoituksissa on infografiikat, joiden avulla kerätyn palautteen saa mielenkiintoiseen, lähestyttävämpään muotoon.

Lue lisää: Kasvua viennistä -asiakastyytyväisyyskysely

Olemme tehneet tyytyväisyyskyselyjä myös asiakkaillemme. Eräs asiakkaamme halusi tutkia jakeluverkostonsa toimintatapoja ja näkemyksiä yrityksen toimintamallista, materiaaleista ja niin edelleen. Haastatteluiden muodossa suoritettu tutkimus toi uudenlaista näkemystä yrityksen myyntiprosesseista ja asiakkaista. Haastattelututkimuksista kerätty tieto koottiin ostajapersoonaprofiilehin, joiden avulla yrityksen on helpompi hahmottaa kenelle heidän tuotteensa oikeasti menevät, mitä heidän asiakkaansa etsivät ja minkälaisia asioita he ottavat huomioon tuotteita ostaessaan. Myyntiprosessin ja asiakkaan ymmärtäminen auttaa esimerkiksi markkinoinnin kohdentamisessa, sisällön suunnittelemisessa ja palveluiden kehittämisessä.

Kyselyt ovat hyvä tapa päästä lähemmäksi asiakasta ja varmistaa, että asiakkaan toiveet tulevat toteutetuiksi. On parempi saada aidot mielipiteet ja ajatukset suoraan asiakkaalta, kuin olettaa asioiden olevan tietyllä tavalla. Näin tulee varmistettua, että pysytään ajan hermolla ja tunnetaan oma asiakas, eikä mennä vain vanhojen olettamusten johdattamana.

Rosa Ojala, Projektiassistentti

Kasvua viennistä -asiakastyytyväisyyskysely

 

Halusimme suorittaa asiakastyytyväisyyskyselyn, jotta voisimme selvittää kuinka asiakkaamme näkevät yrityksemme ja kuinka voimme jatkossa palvella asiakkaitamme entistäkin paremmin. Sisällytimme kyselyyn sekä avoimia että suljettuja kysymyksiä liittyen eri osa-alueisiin. Osa kysymyksistä liittyy Xportiin yrityksenä ja osa keskittyy palveluihin, jotka sisältyvät Kasvua viennistä -hankkeeseen.

Haluamme saada palautetta asiakkailtamme, jotta voimme kehittää palveluitamme niin, että ne vastaavat mahdollisimman tarkasti heidän tarpeitaan ja toiveitaan. Lisäksi haluamme tietää millaisia asioita asiakkaamme arvostavat ja mitkä asiat tulisi heidän palautteensa perusteella pitää ennallaan. Saamaamme positiivista palautetta käytämme markkinoinnissamme ja huolehdimme, että myös jatkossakin näitä asiakkaillemme mieleisiä asioita pidetään yllä.

Lue lisää: Anna asiakkaan kertoa!

Saamamme palaute oli hyvin positiivista ja erittäin opettavaista. Iloksemme tiimimme nähdään ystävällisenä, ammattitaitoisena ja avuliaana. Xportin vahvuuksiksi mainittiin asiakaslähtöisyys, laaja kansainvälinen verkosto ja kokeneet kouluttajat. 100 % asiakkaistamme suosittelisi Xportia tutuilleen, mikä kertoo siitä, että hankkeemme on ollut erittäin onnistunut. Hankkeeseen osallistuneista 55,6% sanoi jatkavansa yhteistyötä kanssamme ja 44,4% vastasi ”mahdollisesti”.

Kiitos osallistujille kyselyymme vastaamisesta. Palautteenne on meille todella arvokasta ja auttaa meitä palvelemaan teitä entistäkin paremmin jatkossa!

Rosa Ojala, Projektiassistentti

Into Seinäjoen “Vientikatapultti” starttaa jälleen

Alkuperäinen julkaisu Into Seinäjoki 23.3.2017  http://into-seinajoki.mynewsdesk.com/news/vientikatapultti-starttaa-jaelleen-228820

Kansainvälisen vientikaupan aloittaminen voi olla merkittävä sykäys yrityksen menestykselle ja kasvulle. Into Seinäjoki Oy kumppaneineen haluaa olla mukana tukemassa seinäjokisten yritysten maailmanvalloitusta.

– Kun yrityksessä on tehty päätös vientitoiminnan aloittamisesta tai laajentamisesta, Vientikatapultti tarjoaa oivallisen välineen jäsentää seuraavat askeleet asiantuntijan avustuksella. Ohjelma on kiihdytyskaista viidelle seinäjokiselle yritykselle, jotka haluavat virittää koneistonsa vientikuntoon, palveluista vastaava johtaja Marja Vainionpää toteaa.

1. Millaiset yritykset voivat hakea mukaan?

Mukaan voivat hakea a) vientitoiminnan aloittamista suunnittelevat tai b) vientitoiminnan varhaisessa alkuvaiheessa olevat ja toiminnan laajentamista suunnittelevat yritykset, joiden kotipaikka on Seinäjoella.

2. Miten yritys voi hakea mukaan?

Täyttämällä hakulomakkeen (linkki alinna sivulla) ja lähettämällä sen osoitteeseen marja.vainionpaa(at)intoseinajoki.fi. Haku on avoinna 20.4.2017 asti.

3. Miksi yrityksen kannattaa hakea mukaan?

Ohjelmaan valituille yrityksille tarjotaan seuraavat sisällöt, jotka toteutetaan 31.12.2017 mennessä:

Peruspaketti 

 • Vientivalmiuksien kartoitus ja kansainvälistymissuunnitelma (laaditaan heti ohjelman alussa)
 • Yrityksen tarinan ja kansainvälisen brändin rakentaminen
 • Kansainvälisten myyntiliidien etsiminen
 • Kansainvälisen kumppaniprofiilin ja -hakuvahdin rakentaminen
 • Team Finland -rahoitusneuvonta

Lisäpaketit (vapaavalintaisesti neljä pakettia, sisältää 1/2-1 pv asiantuntijapalvelua)

 • Yrityksen digitaalisten markkinointi- ja myyntityökalujen arviointi
 • Sales Pitch – Kansainvälisen myyntipuheen laatiminen
 • Ratkaisumyynnin keinot kansainvälisessä liiketoiminnassa
 • Kansainvälisen asiakas- ja/tai jälleenmyyjäprofiilin rakentaminen
 • Kansainvälinen sopimusneuvonta
 • Kansainvälisen tuotesuojauksen tarpeen arviointi
 • Kansainvälisille messuille valmistautumisen askeleet

5. Mitä osallistuminen maksaa?

Mukaan valittujen yritysten osallistumismaksu on 500 euroa (alv 0%).

6. Millä kriteereillä yritykset valitaan?

Yritysten valinnassa arvioidaan seuraavia asioita:

TAHTO: Vientitoiminnan aloittamisesta/laajentamisesta on tehty yrityksessä selkeä päätös ja siihen liittyvillä toimenpiteillä on johdon tuki.
TARJOAMA: Yrityksen tuote ja/tai palvelu sekä niihin liittyvä tuotantoprosessi on pääosin vientikunnossa.
TALOUS: Yritys on varautunut vientitoiminnan aloittamisen/laajentamisen vaatimiin taloudellisiin panostuksiin.
TAVOITTEET: Viennin aloittamisella/laajentamisella on merkittävä rooli yrityksen tulevaisuuden menestyksessä ja kasvussa.

Hakemuksia arvioivat ja valinnan tekevät yhdessä Into Seinäjoen, Enterprise Europe Networkin ja E-P:n Kauppakamarin edustajat.

 

Lisätietoja:

Marja Vainionpää
GSM 040 531 7208
marja.vainionpaa@intoseinajoki.fi

Yritysten ja järjestöjen on aika tehdä yhteistyötä kehitysmaissa, hop hop!

mari-tuohimaa-guest-blog-image

Niin te siellä yrityksissä kuin me täällä järjestössäkin olemme kuulleet otsikon kaltaista mantraa viimeisen vuoden ajan. Kehitysyhteistyömäärärahoja leikattiin rajusti kansalaisjärjestöiltä vuoden 2016 alusta. Finnfund sai lisärahoitusta, sillä nyt yksityinen sektori otetaan vahvemmin mukaan kehitystalkoisiin. TEKES, BEAM, Team Finland ovat kaikki tuttuja nimiä. Huomaatteko aprikoivanne, mitä ne järjestöt oikein tekevät ja mitä niiden kanssa voisi tehdä yhteistyössä?
Lue lisää