Anna asiakkaan kertoa!

Asiakaskyselyiden tekemisellä on monia hyötyjä. Kysymällä asiakkaiden mielipiteitä voi kehittää omaa toimintaa ja palveluita tai tuotteita asiakkaan haluamaan suuntaan. Rehellisen palautteen avulla voi nähdä asiakkaan näkökulman ja voi oppia asioita, joita ei ehkä muuten olisi tullut ajatelleeksikaan. Asiakastyytyväisyyskyselyt myös osoittavat, että haluatte kuunnella asiakasta ja että heidän mielipiteillään on teille todellista arvoa.

Hiljattain suorittamamme kysely toteuttamaamme Kasvua viennistä -hankkeeseen liittyen toi hyvin positiivisia tuloksia. Saimme käsityksen siitä, mitä kehitettävää toiminnassamme on ja mitä kannattaa jatkaa samaan malliin. Asiakkailtamme saamamme palaute on meille hyödyllistä paitsi toiminnan kehittämisessä, myös markkinoinnissa. Hyvä keino käyttää kerättyä materiaalia markkinointitarkoituksissa on infografiikat, joiden avulla kerätyn palautteen saa mielenkiintoiseen, lähestyttävämpään muotoon.

Lue lisää: Kasvua viennistä -asiakastyytyväisyyskysely

Olemme tehneet tyytyväisyyskyselyjä myös asiakkaillemme. Eräs asiakkaamme halusi tutkia jakeluverkostonsa toimintatapoja ja näkemyksiä yrityksen toimintamallista, materiaaleista ja niin edelleen. Haastatteluiden muodossa suoritettu tutkimus toi uudenlaista näkemystä yrityksen myyntiprosesseista ja asiakkaista. Haastattelututkimuksista kerätty tieto koottiin ostajapersoonaprofiilehin, joiden avulla yrityksen on helpompi hahmottaa kenelle heidän tuotteensa oikeasti menevät, mitä heidän asiakkaansa etsivät ja minkälaisia asioita he ottavat huomioon tuotteita ostaessaan. Myyntiprosessin ja asiakkaan ymmärtäminen auttaa esimerkiksi markkinoinnin kohdentamisessa, sisällön suunnittelemisessa ja palveluiden kehittämisessä.

Kyselyt ovat hyvä tapa päästä lähemmäksi asiakasta ja varmistaa, että asiakkaan toiveet tulevat toteutetuiksi. On parempi saada aidot mielipiteet ja ajatukset suoraan asiakkaalta, kuin olettaa asioiden olevan tietyllä tavalla. Näin tulee varmistettua, että pysytään ajan hermolla ja tunnetaan oma asiakas, eikä mennä vain vanhojen olettamusten johdattamana.

Rosa Ojala, Projektiassistentti

Kasvua viennistä -asiakastyytyväisyyskysely

 

Halusimme suorittaa asiakastyytyväisyyskyselyn, jotta voisimme selvittää kuinka asiakkaamme näkevät yrityksemme ja kuinka voimme jatkossa palvella asiakkaitamme entistäkin paremmin. Sisällytimme kyselyyn sekä avoimia että suljettuja kysymyksiä liittyen eri osa-alueisiin. Osa kysymyksistä liittyy Xportiin yrityksenä ja osa keskittyy palveluihin, jotka sisältyvät Kasvua viennistä -hankkeeseen.

Haluamme saada palautetta asiakkailtamme, jotta voimme kehittää palveluitamme niin, että ne vastaavat mahdollisimman tarkasti heidän tarpeitaan ja toiveitaan. Lisäksi haluamme tietää millaisia asioita asiakkaamme arvostavat ja mitkä asiat tulisi heidän palautteensa perusteella pitää ennallaan. Saamaamme positiivista palautetta käytämme markkinoinnissamme ja huolehdimme, että myös jatkossakin näitä asiakkaillemme mieleisiä asioita pidetään yllä.

Lue lisää: Anna asiakkaan kertoa!

Saamamme palaute oli hyvin positiivista ja erittäin opettavaista. Iloksemme tiimimme nähdään ystävällisenä, ammattitaitoisena ja avuliaana. Xportin vahvuuksiksi mainittiin asiakaslähtöisyys, laaja kansainvälinen verkosto ja kokeneet kouluttajat. 100 % asiakkaistamme suosittelisi Xportia tutuilleen, mikä kertoo siitä, että hankkeemme on ollut erittäin onnistunut. Hankkeeseen osallistuneista 55,6% sanoi jatkavansa yhteistyötä kanssamme ja 44,4% vastasi ”mahdollisesti”.

Kiitos osallistujille kyselyymme vastaamisesta. Palautteenne on meille todella arvokasta ja auttaa meitä palvelemaan teitä entistäkin paremmin jatkossa!

Rosa Ojala, Projektiassistentti